Košarica Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje

Kršitev bistva ustavne demokracije

Za vas piše:
B. Š.
Objava: 02. 12. 2017 / 23:00
Čas branja: 4 minute
Nazadnje Posodobljeno: 29.11.2017 / 13:09
Ustavi predvajanje Ustavi predvajanje

Kršitev bistva ustavne demokracije

Nekaj odzivov na začetek postopka spreminjanja 57. člena ustave

Odločitev 60 poslancev koalicije in levičarske opozicije, ki so v torek, 21. novembra, z dvotretjinsko večino podprli predlog za začetek spremembe ustave, ki bi obšla odločbo ustavnega sodišča o nediskriminatornem javnem financiranja javno veljavnih programov vseh, tudi zasebnih osnovnih šol, je naletela na številne kritike. Navajamo nekaj poudarkov iz odzivov strokovnih in civilnodružbenih krogov.

Ustavnopravno nevzdržno ravnanje

Izmed odzivov iz pravniških vrst omenimo izjavo treh pravnikov mlajše generacije (dr. Matej Avbelj, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak), ki opozarjajo na ustavnopravno nevzdržno ravnanje parlamentarne večine, katerega namen je razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je državni zbor brez vsakršnega ustavno dopustnega razloga kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole.

Vladajoča koalicija, ki jo vodi profesor ustavnega prava, je več kot tri leta odločbo ustavnega sodišča preprosto ignorirala, pravice slovenskih otrok do enakopravne obravnave na področju obveznega osnovnošolskega izobraževanja pa so tako ostale kršene, opozarjajo pravniki in nadaljujejo: »Tako ravnanje je ustavnopravno nevzdržno. V luči dejstva, da so človekove pravice odraz politične morale, pa je tudi moralno zavržno. Potem ko je tako stanje trajalo cela tri leta, se je vladajoča koalicija, ob podpori poslancev Združene levice, odločila spremeniti ustavo. Tako ravnanje, za katero oblast vsa ta leta ni navedla prav nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi prestal vsaj presojo razumnosti, pomeni zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja. Gre torej ne le za nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, za kršitev temeljnih ustavnih pravic otrok in njihovih staršev, gre za kršitev bistva ustavne demokracije. Ta bi bila, v primeru svoje uresničitve, pred ustavnim sodiščem sankcionirana z ugotovitvijo neustavnosti ustavnega amandmaja.«

Pravniki pozivajo parlament, še posebej pa predsednika vlade, da »ta ustavnopravno nesprejemljiv in moralno zavržni postopek spremembe slovenske ustave, ki tudi sicer ne uživa nikakršne podpore med slovensko ustavnopravno stroko, nemudoma ustavi«.

Ko zmaguje argument moči, ne prava

Poziv k ustavitvi postopka spreminjanja ustave, in sicer na državni zbor, naslavljajo tudi v Svetu katoliških laikov Slovenije (SKLS), kjer so odločitev poslanske večine sprejeli z velikim razočaranjem.

SKLS, ki združuje 35 katoliških laiških organizacij, v svoji izjavi med drugim opozarja na izjemno zaskrbljujoče dejstvo, da »želi državni zbor s postopkom spremembe ustave financiranje zasebnega šolstva odslej urejati pod pogoji in na način, kot bo določal zakon. To pomeni, da bo financiranje osnovnega šolstva poslej povsem odvisno od samovolje vsakokratne politične oblasti, kar šole, ki imajo zasebnega ustanovitelja, postavlja v negotov in diskriminatoren položaj, prav tako pa je taka odločitev državnega zbora diskriminatorna do otrok, ki obiskujejo zasebne šole z javnim programom.« V SKLS se zato pridružujejo mnenju številnih pravnih strokovnjakov, ki so se odzvali na sporno odločitev državnega zbora: »Pri postopkih, s katerimi želijo spremeniti ustavo, gre za grobo kršitev bistva ustavne demokracije, prav tako pa v njih zmaguje argument moči in ne argument prava, kar bi moralo biti temelj pravne države.«

V posmeh pravni državi

Ob obisku ministra Gorazda Žmavca iz Urada vlade RS za Slovence po svetu v Rimu se je na razmere v domovini odzvala skupina tamkajšnjih slovenskih študentov (v njihovem imenu mag. Sebastijan Valentan).

V protestni izjavi so se med drugim zavzeli za spoštovanje meddržavnega sporazuma med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih, ki v 10. členu določa, da bo status učencev in dijakov v zasebnih katoliških šolah izenačen s tistim v javnih šolah, kar pa se niti po ratifikaciji sporazuma leta 2004 ni zgodilo. Zgolj 85-odstotno javno financiranje javno veljavnih programov je posegalo v to pravico, sedanji koraki vlade »pa gredo v smer še večje neenakosti in izključevanja zasebnega šolstva iz pravnih okvirov in celo iz ustavno določenih norm«, prav tako pa k enostranskemu posegu v dogovore, že dosežene v sporazumu med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Takšno ravnanje bo Slovenijo »v mednarodni skupnosti postavilo v zelo nezavidljiv položaj neresnega partnerja«.

Slovenski študentje v Rimu nasprotujejo politiki, ki je usmerjena predvsem proti katoliškim šolam, nasprotujejo pa tudi kulturnemu in ideološkemu boju slovenske vlade proti katoliški Cerkvi in slovenskim kristjanom. Ta boj oblast »bije na plečih najbolj ranljivih – otrok in njihovih staršev. Slovenska vlada s svojimi ravnanji dokazuje, da otroci in njihovi starši v katoliških šolah niso finančno enako obravnavani ter da je njihovo izobraževanje nezaželeno in za državo neprimerno. Takšni pristopi so v posmeh pravni državi in demokratičnim standardom in pomenijo vrnitev v totalitarni sistem vladanja, ki smo se ga pred 25 leti s plebiscitarno večino otresli.«

Nalaganje
Nazaj na vrh