Zapri
Iskanje
Poklonimo se pokojnim

Osmrtnice

Osmrtnice lahko oddate preko spletnega obrazca
Osmrtnice lahko oddate preko spletnega obrazca
Cross
Zahvala
Zahvala

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. (Psalm 23)

MARIJA LAPORNIK

roj. Jelenc
1924 – 2021

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. (Psalm 23)

H Gospodu je odšla naša draga Marija Lapornik.

Na njeno zadnjo pot smo jo pospremili v ponedeljek, 4. oktobra 2021, v domači župniji Sveti Miklavž nad Laškim. Zahvaljujemo se gospodom duhovnikom Petru Marčunu za opravljen pogrebni obred, Mateju Dečmanu in Jožetu Škrinjarju za duhovno oskrbo v Velenju, župnijskemu pevskemu zboru za izbrano petje in gospe Janji Brlec za ganljive pesmi slovesa s spremljavo na citrah. Zahvaljujemo se vsem za izraženo sočustvovanje in sožalje.

Vsi njeni

Cross
Zahvala
Zahvala

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. (Mila Kačič)

NADA MARN

roj. Muhič
11. 4. 1959 - 6. 10. 2021

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. (Mila Kačič)

Zapustila nas je draga žena, mami, babica, teta in sestra Nada Marn iz Jezera pri Trebnjem.

Hvaležni smo Bogu, da smo smeli z njo prehoditi del naše življenjske poti. Ob boleči izgubi naše drage mami se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala gre župniku g. Jožetu Piberniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste prepoznali in cenili mamino toplino in dobrosrčnost in ste ji stali ob strani na njeni poti.

Mož Ciril in otroci Helena, Ciril, Jaka, Katarina, Peter z družinami

Mami je bila skrbna, delovna, požrtvovalna, ustvarjalna, zaupanja vredna in ljubeča oseba, ki je vse življenje iskala izzive na različnih področjih. Skupaj z možem Cirilom sta vzgojila 5 otrok in se razveseljevala 12ih vnukov. Kmetijo Marn je z dopolnilnimi dejavnostmi povzdignila na višji nivo, saj je redno prejemala zlata priznanja za mlečne izdelke na državni ravni. Njena volja do življenja je bila izjemno močna. Radi te imamo draga mami in pogrešamo te.

Cross
Osmrtnica
Osmrtnica
VERONIKA ZORA ČAMPA

roj. Šuštar
1940 – 2021

Prišel je klic in jaz sem pripravljena za na pot. Dobila sem dovoljenje za odhod. Recite mi zbogom, sestre, bratje! Vsem se priklanjam in se odpravljam na pot. (Tagore)

Prišel je klic in jaz sem pripravljena za na pot. Dobila sem dovoljenje za odhod. Recite mi zbogom, sestre, bratje! Vsem se priklanjam in se odpravljam na pot. (Tagore)

Svojo življenjsko pot je sklenila naša draga Veronika Čampa.

Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 29. septembra, ob 13. uri iz vežice sv. Cirila in Metoda. Slovo bo z mašo v cerkvi na Plečnikovih Žalah.

Vsi njeni Ljubljana, 22. septembra 2021

Cross
Osmrtnica
Osmrtnica
MARIJAN STRUNA

V tihem septembrskem jutru se je, pred svojim 93. rojstnim dnem, od svojih dragih v Divonne les Bains-u poslovil Marijan Struna.

Z nami ostajata njegova pokončnost in človeška bližina.

Žalujemo: brat Ljubo in sestra Tatjana z družinami ter družina Ravnik Ljubljana, München, San Francisco

Cross
V spomin
V spomin
BOGOMIRJU PIRCU

iz Gornjega Križa, Žužemberk
7. 1. 1939 – 6. 8. 2020
ob prvi obletnici slovesa

Dragi ata Mirko, hvala ti za vse. Vedi, da si v naših mislih in v naših srcih. Spremljajo nas tvoji nauki, tvoje besede in tvoja dejanja.

Žena Malka, otroci Janez, Bogo in Ljubica z družinami

Cross
Zahvala
Zahvala

Nasvidenje, draga mami, do takrat, ko se v nebeški domovini zopet snidemo.

PAVLA KAVČIČ roj. TONČIČ

* 26. 6. 1934 + 4. 7. 2021
iz Lomov pri Črnem vrhu nad Idrijo

Nasvidenje, draga mami, do takrat, ko se v nebeški domovini zopet snidemo.

K Bogu je odšla draga mama.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli poslovit od nje. Hvala vsem za izrečena sožalja, sv. maše, sveče, cvetje. Hvala g. župniku Iztoku Mozetiču za opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem, sosedu Mateju Rudolfu za poslovilne besede, sosedom za vso pomoč in molitev v dnevih slovesa in tudi prej v času bolezni. Hvala zdravnici Andri Leskovec in ostalemu osebju ZD Idrija, hvala patronažni službi in Komunalnemu podjetju Idrija. Spominjajte se je v molitvi še naprej.

Žalujoči: sin Drago, ter hčerki Bernarda in Marinka z družinama Lome, 7. julija 2021

Cross
Zahvala
Zahvala

Življenje eno samo je slovo. Poslavlja človek se od rodnih grudi, poslavlja se od vsega, kar se trudi, poslavlja se od vsega, kar se čudi, dokler tja v jamo ga ne poneso. Spet je slovo. (Matija Kavčič)

BREDA KAVČIČ

iz Šentjošta 
29. 4. 1941 – 21. 7. 2021

Življenje eno samo je slovo. Poslavlja človek se od rodnih grudi, poslavlja se od vsega, kar se trudi, poslavlja se od vsega, kar se čudi, dokler tja v jamo ga ne poneso. Spet je slovo. (Matija Kavčič)

V objemu moža, otrok in vnukov je spravljena z Bogom in ljudmi v 81. letu zaspala draga žena, mama, stara mama, prababica, sestra in teta.

K večnemu počitku smo jo pospremili v petek, 23. julija 2021. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v času bolezni in ob zadnjem slovesu spremljali z molitvijo, se od nje poslovili na njenem domu in jo pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za potrebe šentjoške župnije in svete maše. Hvala sorodnikom in znancem iz Amerike in Argentine za tople besede sožalja in molitveno podporo. Hvala domačemu župniku Francu Kaduncu in številnim duhovnikom, ki ste somaševali, pevcem domačega cerkvenega zbora, organistki Mojci Kavčič, trobentačema Petru Grdadolniku in Marcelu Kavčiču, gasilcem, ministrantom, mežnarju, skrbniku pokopališča in sosedom – pogrebcem. Hvala salezijanskemu inšpektorju Marku Košniku, pevcu domačega pevskega zbora Jožetu Malovrhu in Aniti Kavčič Klančar za bogate besede, izrečene ob slovesu. Mama, hvala, da si nam bila zgled vere, domoljubja in dobrodelnosti ter da si bila del naših poti. Tvoj pogrebni sprevod smo v naših srcih čutili kot velikonočno procesijo. Neizmerno te imamo radi in se zahvaljujemo Bogu za tako čudovito ženo in mamo.

Vsi tvoji: mož Matija, otroci Breda, Marta, Irena, Anita in Matej, 18 vnukov in trije pravnuki

Cross
V spomin
V spomin

Tvoja ljubezen in dobrota ostajata vedno z nami. V naših srcih večno boš živela.

MARIJA DOBERŠEK

s Planine pri Sevnici
* 22. 4. 1924 + 21. 7. 2020

Tvoja ljubezen in dobrota ostajata vedno z nami. V naših srcih večno boš živela.

Mineva leto žalosti, odkar je odšla k Bogu v večni dom naša draga mama.

Še vedno je slišen njen poslednji spev: Marija pomagaj nam sleherni čas… Hvala vsem, ki jo ohranjate v molitvenem spominu.

Hčerki Nada in Milena z družinama

Nazaj na vrh