Menu
Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje
Poklonimo se pokojnim

Osmrtnice

Osmrtnice lahko oddate preko spletnega obrazca
Osmrtnice lahko oddate preko spletnega obrazca
Zahvala
Zahvala
MATJAŽ ZUPAN

Ob mnogo prerani izgubi našega Matjaža Zupana.

Hvala vsem, ki ste nas v težkih trenutkih tolažili in nam stali ob strani. Hvala za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse farane župnij Suha pri Škofji Loki, Srednja Vas v Bohinju in Naklo ter sobrate duhovnike in vse, ki ste ga spoštovali in imeli radi.

Vsi njegovi

Zahvala
Zahvala
JOŽEF KERŠMANC
JOŽEF KERŠMANC

iz Bevk
* 21. 11. 1944 + 4. 11. 2021

Po težki bolezni našega dragega moža, očeta in dedija.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, gasilcem in znancem za izrečena sožalja, stisk rok in besede tolažbe. Zahvaljujemo se za vse darovane svete maše, darove za cerkev ter podarjeno cvetje in sveče. Prisrčna zahvala zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani, nujni medicinski pomoči Vrhnika, njegovi osebni zdravnici dr. Tatjani Zavodnik Krupenko in patronažni sestri za nego, sočutje in lajšanje bolečin. Velika zahvala domačemu duhovniku gospodu Janezu Očkonu za vse molitve in nesebično pomoč. Zahvala duhovnikoma Miru Šlibarju in Bojanu Likarju za opravljeno pogrebno mašo in poslovilne besede. Hvala pevskemu zboru Raskovec za petje in pogrebni službi Vrhovec za nemoten potek in pripravo. Prisrčna zahvala tudi gospodu Vinku Keršmancu za poslovilne besede in gasilcem, ki so ga počastili in pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranjali v svojem spominu.

Žena Betka, sin Tomaž, hčerki Klavdija in Karmen z družinami

V spomin
V spomin
MATEJKI ZIDAR

S teboj smo bili družina, ki si nas družila s svojo ljubeznijo, in nas hranila s svojo ljubeznijo, ki si bila ogenj in luč ljubezni in ki si z ljubeznijo delala čudeže. (Tone Kuntner)

MATEJKI ZIDAR

iz Krošljeve ulice v Ljubljani 
* 24. 2. 1971 +14. 11. 2020 

S teboj smo bili družina, ki si nas družila s svojo ljubeznijo, in nas hranila s svojo ljubeznijo, ki si bila ogenj in luč ljubezni in ki si z ljubeznijo delala čudeže. (Tone Kuntner)

Ob prvi obletnici slovesa.

Minilo je že leto odkar si odšla, ljuba Matejka, v objem Jezusove ljubezni. Hvaležni smo BOGU za tvoje življenje in ti želimo in molimo, da si še bolj srečna pri Jezusu, kot si bila z nami. Radi bi se zahvalili vsem sorodnikom, prijateljem, predvsem prijateljem Vere in Luči, za vsa lepa srečanje, vse lepe trenutke, spodbudne besede, vse objeme, ki so ji polepšali življenje. Gospod naj vam povrne, vas vodi in blagoslavlja na vseh poteh življenja.

Hvaležni: oči Ludvik, mami Angelca, sestrica Alenka z Miranom, nečak Erik z Natašo, nečakinja Sabina z Maticem, Jonom in Brinom ter striček Milan s Hedvi

Zahvala
Zahvala
ALBINCA LOBODA, roj. ŽONTA

»Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, tudi če umrje.« (Jn 11,25)

ALBINCA LOBODA, roj. ŽONTA

* 28. 1. 1933 + 2. 11. 2021

»Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, tudi če umrje.« (Jn 11,25)

Svojo življenjsko pot je sklenila in odšla k svojemu Stvarniku naša draga žena, mami, mama, sestra, tašča in teta.

Zahvaljujemo se č. g. Franciju Cukjatiju za podelitev zakramentov ter za molitve ob krsti, msgr. Juriju Rodetu za daritev svete maše in č. g. Adolfu Granillu Ocampu za molitve in nagovor ob slovesu. Pogrešali jo bomo kot skrbno ženo in mati. Priporočamo jo v molitev in blag spomin. Bog ji daj večni mir in pokoj!

Za njo žalujemo: mož Marjan Loboda, sestra Joža por. Šušteršič, otroci Helena, Ciril, Marjan, Irenka, Tini z družinami, vnukinje, vnuki, pravnuk, ter ostalo sorodstvo Argentina, Slovenija, Kanada, Severna Amerika

Zahvala
Zahvala
VINKO ZORNIK

Verujem v novo jutro. Verujem, da ta nov dan bo pregnal temo trpljenja. Verujem v dan vstajenja.

VINKO ZORNIK

iz Čezsoče pri Bovcu 
* 10. 7. 1931 + 5. 11. 2021

Verujem v novo jutro. Verujem, da ta nov dan bo pregnal temo trpljenja. Verujem v dan vstajenja.

Na prvi petek v novembru je, z zaupanjem v Božje usmiljenje, odšel k svojemu Stvarniku in Odrešeniku mož, oče, nono in pranono.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v bolezni spremljali, in vsem, ki ste ga v nedeljo, 7. novembra 2021, z molitvijo pospremili k večnemu počitku. Naj počiva v Božjem miru.

Vsi njegovi domači

Zahvala
Zahvala
JOŽEFA ZUPANČIČ

Kakor je v življenju tiho delala in se razdajala za nas, tako se je tiho poslovila naša draga mama.

JOŽEFA ZUPANČIČ

19. 3. 1935 – 13. 10. 2021
iz Ambrusa

Kakor je v življenju tiho delala in se razdajala za nas, tako se je tiho poslovila naša draga mama.

V 87. letu je odšla k večnemu počitku naša draga mama.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše ter darove za cerkev v Ambrusu. Najlepša hvala delavkam patronažne službe ZD Ivančna Gorica za nekajletno zdravstveno oskrbo na domu. Prav lepo se zahvaljujemo tudi duhovnikom Urošu Švarcu, Franciju Mikliču in Antonu Koširju za ganljivo in sočutno sveto mašo in pogreb. Hvala lepa pevcem domačega cerkvenega zbora ter Moškemu pevskemu zboru Ambrus za doživeto odpete pesmi. Zahvala tudi pogrebnemu zavodu Novak za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Jože, otroci Jernej, Štefan, Jože in Anica z družinami ter Stane in Marjan

Zahvala
Zahvala
TEREZIJE PUCELJ
TEREZIJE PUCELJ

iz Žužemberka, Breg 3

Ob nepričakovani izgubi naše drage žene, mame in stare mame.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane svete maše in darove za cerkev ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi zdravstvenemu osebju Bolnišnice Novo mesto za nego in lajšanje bolečin. Velika zahvala našemu župniku za poslovilne besede in vsem duhovnikom novomeške škofije za somaševanje pri obredu slovesa. Hvala tudi obema škofoma za izrečene besede sožalja, pevcem za občuteno petje, ga. Nežki za poslovilne besede in pogrebni službi Novak. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsem Bog povrni!

Mož Franci in otroci z družinami

Osmrtnica
Osmrtnica
ANGELA ROŽANC
ANGELA ROŽANC

roj. STARE
* 13. 8. 1933       + 7. 10. 2021

V daljni Avstraliji je svojo življenjsko pot sklenila in odšla k svojemu Stvarniku naša draga sestra, teta in svakinja.

Pokopana je bila 15. oktobra 2021 na slovenskem pokopališču sv. Rafaela v Rookwoodu (Sydney). V Sloveniji bo maša za pokojno v ponedeljek, 22. novembra 2021, ob 18. uri v rojstni župniji v Vodicah. Bila je skrbna žena in mati. Rada je pomagala tudi pri različnih dejavnostih v slovenski župniji sv. Rafaela v Sydneyju. Bog ji daj miren počitek!

Žalujoča družina Stare Vodice, 22. oktobra 2021

Nazaj na vrh