Menu
Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje

Primc na Ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti Poslovnika MOL

Janez Porenta
Za vas piše:
Janez Porenta
Objava: 07. 12. 2023 / 06:52
Čas branja: 7 minut
Nazadnje Posodobljeno: 07.12.2023 / 09:42
Ustavi predvajanje Nalaganje
Primc na Ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti Poslovnika MOL
Aleš Primc: S spornim 106. členom Poslovnika lahko večina v Mestnem svetu opoziciji kadar koli med razpravo o posamezni točki dnevnega reda vzame besedo, onemogoči razpravo in s tem predstavitev stališč. FOTO: Ivo Žajdela

Primc na Ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti Poslovnika MOL

Predsednik stranke Glas za otroke in družine (GOD) in ljubljanski mestnik svetnik Aleš Primc je vložil Pobudo za oceno ustavnosti 106. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana (MOL), ki večini v Mestnem svetu omogoča, da opoziciji kadar koli nedemokratično in diskriminatorno prepove razpravo in predlaganje rešitev.

»Izpodbijani predpis, Poslovnik Mestnega sveta MOL, vpliva name neposredno pri delu, saj je pravna podlaga za izvrševanje mojih pravic in obveznosti kot mestnega svetnika. Posega v moj pravni položaj, saj mi kot mestnemu svetniku, če se tako odloči večina v Mestnem svetu, ovira izvrševanje funkcije predstavnika občank in občanov, s čimer je posredno kršena tudi uresničitev pasivne volilne pravice – biti izvoljen,« je v utemeljitvi zapisal Aleš Primc, ki predlaga, da Ustavno sodišče ugotovi neskladnost 106. člena Poslovnika za protiustavnega in ga razveljavi, o zadevi pa odloča prednostno.

Ogrožena ustavna demokracija

Kot poudarja, so škodljive posledice nastale s protipravno prepovedjo razprave in predlaganja rešitev 10 opozicijskim mestnim svetnicam in svetnikom, s čimer jim je bilo onemogočeno razpravljanje in predstavitev rešitev na seji Mestnega sveta. S tem je po Primčevem ogrožena ustavna demokracija, saj kot vnaprej napovedani razpravljavec ni mogel predstaviti svojih stališč in tako vstopiti v demokratičen proces predlaganja in sprejemanja rešitev, saj je namreč zanj nujno treba omogočiti predstavitev različnih mnenj. Protiustaven 106. člen Poslovnika predstavlja nenehno grožnjo pravni in demokratični ureditvi, onemogoča svobodno opravljanje funkcije vseh svetnic in svetnikov, zlasti pa opozicijskih, in demokratičnega nadzora, izpostavlja Primc.

Večina lahko kadar koli onemogoči ...

»S spornim 106. členom Poslovnika, po katerem lahko večina v Mestnem svetu opoziciji kadar koli med razpravo o posamezni točki dnevnega reda vzame besedo, onemogoči razpravo in s tem predstavitev stališč, lahko večina kadar koli onemogoči: demokratičen dialog in izmenjavo stališč; predstavitev in opozarjanje na škodljive posledice ravnanj in odločitev; sodelovanje pri upravljanju javnih zadev; izvajanje nadzorstvene vloge opozicije; dostop do informacij, pomembnih za občanke in občane; dostop do informiranosti o delovanju mestnih svetnic in svetnikov med mandatom kot podlago za odločanje volivk in volivcev na naslednjih volitvah,« razloge našteje Aleš Primc.

Že na 1. izredni seji

Po njegovem 106. člen Poslovnika pomeni tudi obliko zastraševanja opozicijskih svetnic in svetnikov, saj jih lahko večina, če ne razpravljajo skladno z njenimi pričakovanji, kadar koli utiša. Sporni člen je bil, poudarja Primc, uporabljen že na 1. izredni seji Mestnega sveta v tem mandatu ob razpravi o ukrepih za zagotovitev osebnega zdravnika blizu doma. Podžupan Samo Logar je tedaj, po razpravi zgolj dveh koalicijskih svetnic in župana, predlagal, da se razprava skladno s 106. členom Poslovnika zaključi, s čimer je prepovedal razpravo in predstavitev rešitev vsem 10 še prijavljenim opozicijskim svetnicam in svetnikom. Predlog je podprlo 24 koalicijskih svetnic in svetnikov.

Vsakomesečni protest proti Jankovićevemu nasilju pred Magistratom. FOTO: FB Blaž Babič

Pravna podlaga za zatiranje opozicije

»Vsi mestni svetnice in svetniki, ki jim je bila s tem izglasovana prepoved predstavitve rešitev za zagotovitev osebnega zdravnika za vse občan(k)e Ljubljane v bližini doma, so se pravočasno prijavili k besedi, da bi v demokratični razpravi podali svoje stališče do predlaganih sklepov in ga razložili. Obenem ni bilo na njihovi strani nobenega razloga za odvzem besede. 106. člen Poslovnika je pravna podlaga za zatiranje opozicije. Škodljive posledice so tako nastale s protipravnim odvzemom besede 10 opozicijskim mestnim svetnicam in svetnikom, s čimer jim je bilo onemogočeno razpravljanje in ogrožena ustavna demokracija, saj kot vnaprej napovedani razpravljavci nismo mogli predstaviti svojega mnenja,« je pojasnil Primc.

Nevarnost širitve tovrstnih zgledov na druge očine

Sporni 106. člen Poslovnika, je nadaljeval, onemogoča dejansko demokracijo v Mestnem svetu, saj daje večini možnost njene ukinitve z ukinitvijo demokratične razprave, hkrati opoziciji jemlje ključen vzvod izvrševanja nadzorstvene vloge in vloge opozarjanja na slabe, nedomišljene, koruptivne … odločitve večine. Ukinitev razprave, predstavitve stališč, rešitev in argumentov opozicije pomeni neposredno kršitev demokratične in pravne države ter družbene ureditve, obstaja tudi nevarnost širitve tovrstnih zgledov na druge očine in grožnja razraščanja totalitarnih teženj zatiranja opozicije v drugih predstavniških telesih.

Nezaslišan poseg v svobodo izražanja

»Mandat, naloge, dolžnosti, pravice mestne svetnice ali svetnika so podeljeni od občank in občanov in nihče, razen iz zakonsko predpisanih razlogov, jih ne more in ne sme odvzeti, še najmanj koalicijska večina opozicijskim svetnikom, saj to izkazuje njene nedemokratične, totalitarne in diktatorske težnje. 106. člen Poslovnika predstavlja nezaslišan poseg v svobodo izražanja, enakost pred zakonom in demokratično izmenjavo stališč in argumentov v Mestnem svetu ter pomeni drastično omejevanje možnosti dela in vloge opozicijskih svetnic in svetnikov v Mestnem svetu, pa tudi onemogočanje iskanja najboljših rešitev v demokratičnem dialogu,« opozarja predsednik stranke GOD.

V neskladju z EKČP

Po njegovem je sporni 106. člen Poslovnika tudi v globokem neskladju s preambulo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dejansko politično demokracijo izpostavlja kot najpomembnejši način zavarovanja temeljnih svoboščin, pravičnosti in miru na svetu. Hkrati je v neskladju z 10. in 14. členom konvencije, saj diskriminatorno in poljubno omogoča, da večina omejuje svobodo govora manjšini in uvaja diskriminacijo pri dostopu do možnosti razprave v Mestnem svetu zaradi političnega prepričanja.

Rušenje sistema zavor in ravnovesja

»Določila, kot je 106. člen Poslovnika, nima Poslovnik Državnega zbora kot poslovnik najvišjega demokratičnega predstavniškega telesa v Sloveniji ter kot demokratični vzor in minimalni standard poslovnikov predstavniških inštitucij v Sloveniji,« dodaja Primc. Po njegovem je izpodbijani člen ustavno sporen tudi z vidika odsotnosti načela demokratičnega nadzora, saj omogoča, da koalicija jemlje besedo opoziciji in tako ruši sistem zavor in ravnovesja, ki je nujen element vsake družbe (države), v kateri je govora o vladavini prava.

»Dajanje vtisa« demokratičnosti

Koalicija je namreč že po naravi stvari močnejša in lahko vedno preglasuje opozicijo, prav zato je toliko pomembneje, da ima pozicija možnost povedati in biti slišana. Enako pomembna je ta možnost tudi z vidika »dajanja vtisa« demokratičnosti. Predmetna ureditev, tako Aleš Primc, je s tega vidika protiustavna, saj daje opozicijskim mestnim svetnicam in svetnikom zgolj izvotljeno pravico zastopanja občank in občanov. Tovrstno diskriminiranje opozicijskih svetnikov je prepovedano tudi z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Nedopustnost uzurpacije oblasti

In še: omenjeni člen poslovnika je v nasprotju tudi z drugim odstavkom 11. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), po katerem občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave prek svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Z omejevanjem svetniške pravice predstavitve stališč v razpravi pride do nedopustnosti uzurpacije oblasti, saj koalicija s tem preprečuje razpravo koaliciji. Primc podčrta, da ni treba, da koalicija potrdi opozicijske predloge, nedopustno pa je, da se opoziciji odreka že tako omejen prostor za njeno predstavitev mnenje.

Zavrnjen predlog črtanja 106. člena Poslovnika

»Kot mestni svetnik sem na 4. sejo Mestnega sveta 17. aprila 2023 vložil predlog črtanja 106. člena Poslovnika, ki pa ga je večina zavrnila. Nato sem še na več sejah predlagal spremembe Poslovnika, ki bi večini onemogočile prepoved delovanja, razprave in predstavitve stališč opozicije, a je večina vse predloge spet zavrnila, tudi z umikom z dnevnega reda. Tako sem izčrpal vse pravne možnosti za zagotovitev svobodnega in nediskriminatornega dela opozicijskih svetnic in svetnikov v Mestnem svetu, zato je ta Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti utemeljena,« je utemeljitev sklenil pobudnik Aleš Primc.

Vabilo na decembrski protest

Na nedopustnost početja koalicije v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana bo Primc s somišljeniki, kakor vsak mesec, še zadnjič v tem koledarskem letu opozarjal na protestu »PROTI nasilju župana Zorana Jankovića, ZA zdravnike in ZA čisto pitno vodo«, ki bo eno uro pred začetkom 10. redne seje Mestnega sveta v ponedeljek, 18. decembra 2023, ob 14.30 pred ljubljanskim Magistratom. »Ne pustimo Jankoviću zastrupiti naše vode. Zaščitimo jo! Pridite in povabite naprej, vaš glas je pomemben,« vabi Aleš Primc.

Nalaganje
Nazaj na vrh