Menu
Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje

Celoten seznam premestitev duhovnikov in drugih sprememb v letu 2023

Za vas piše:
Uredništvo
Objava: 26. 07. 2023 / 05:00
Oznake: Duhovnik, Župnija
Čas branja: 14 minut
Nazadnje Posodobljeno: 25.07.2023 / 09:30
Ustavi predvajanje Nalaganje
Celoten seznam premestitev duhovnikov in drugih sprememb v letu 2023
FOTO: Tatjana Splichal

Celoten seznam premestitev duhovnikov in drugih sprememb v letu 2023

Znane so vse premestitve in imenovanja ter osebne sprememe v slovenskih (nad)škofijah za leto 2023. Večina sprememb začne veljati 1. avgusta. Izjema je Škofija Koper, kjer letos ne bo prišlo do menjav v tamkajšnjih župnijah.

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

P. Cristian BALINT OFMConv, duhovni pomočnik v župniji Selca, je bil razrešen te službe ter imenovan za upravitelja župnije Komenda.

Anže CUNK, kaplan v župniji Ljubljana - Sv. Križ, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja Bolniške župnije.

Mag. Anton ČESEN je bil vnovič imenovan za direktorja Zavoda sv. Stanislava ter ravnatelja Malega semenišča in ravnatelja Študentskega doma Janeza F. Gnidovca v Zavodu sv. Stanislava.

Boštjan DOLINŠEK je dobil dovoljenje za nadaljevanje študija pastoralne teologije na Papeški lateranski univerzi v Rimu.

P. Martin GAŠPARIČ OFMConv, župnik župnije Ljubljana - Sv. Peter, je bil razrešen te službe.

Feliks GOLOB SDB je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Cerknica.

Msgr. Jože HAUPTMAN, upravitelj župnije Jesenice ter soupravitelj župnij Dovje in Sv. Križ nad Jesenicami, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Stara Loka.

David JENSTERLE, župnik župnije Smlednik, je bil imenovan za soupravitelja župnije Trboje.

Franc KLOPČIČ je bil imenovan za župnika župnije Jezersko.

Urban KOKALJ, župnik župnije Šenčur in soupravitelj župnije Trboje, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Dr. Janez KOZINC je bil vnovič imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah, ki je sestavni del vzgojnega programa Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

Dušan KOŽUH je bil inkardiniran v ljubljansko nadškofijo in imenovan za župnika župnije Gornji Logatec.

Igor KRAŠNA je vnovič dobil dovoljenje za delovanje v škofiji Krka na Koroškem.

Martin LEBAN, kaplan v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Cerklje na Gorenjskem.

Mag. Jernej MARENK, župnik župnije Cerklje na Gorenjskem, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji. Naselil se je v župnišču v župniji Kranj - Šmartin, kjer bo tamkajšnjemu župniku po svojih močeh pomagal pri pastoralnem delu.

Matevž MEHLE je bil vnovič imenovan za voditelja Škofijskega odbora za mladino.

P. Vito MUHIČ OFMConv, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Sv. Peter, je bil razrešen te službe.

Dr. Peter NASTRAN, župnik župnije Koroška Bela in duhovni pomočnik v župniji Zasip, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Jesenice.

Tilen OBERWALDER ZUPANC, kaplan v župniji Litija, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Jesenice ter soupravitelja župnij Dovje in Sv. Križ nad Jesenicami.

Pavlu OKOLIŠU, župniku župnije Preddvor in soupravitelju župnije Jezersko, je potekla služba soupravitelja župnije.

Dr. Simon ONUŠIČ, župnik župnije Gornji Logatec, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Sv. Vid nad Cerknico. Naselil se je v svoji hiši v župniji Stari trg pri Ložu.

Mag. Rok POGAČNIK, duhovni pomočnik v župniji Dobrepolje - Videm, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Dob.

Janez POTISEK, kaplan v župniji Brezovica, je bil razrešen te službe ter imenovan za kaplana v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

Tine POVIRK, kaplan v župniji Jesenice, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Sv. Križ.

P. Vladimir Rufin PREDIKAKA OFMConv, upravitelj Bolniške župnije, je bil razrešen te službe.

Damjan PROŠT, župnik župnije Selca in soupravitelj župnije Bukovščica, je bil imenovan za soupravitelja župnije Sv. Lenart.

Mag. Gregor ROGELJ, postulator v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka in branilec vezi na Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Ljubljani, je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za kaplana v župniji Rakitna.

Matej RUS, kaplan v župniji Železniki, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Litija.

Janez ŠKET, župnik župnije Stara Loka in soupravitelj župnije Sv. Lenart, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Vito URBANIJA, kaplan v župniji Vrhnika, je bil razrešen te službe in dobil dovoljenje za dokončanje magistrskega študija dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu.

Msgr. Peter ZAKRAJŠEK je bil vnovič imenovan za ravnatelja Duhovniškega doma »Mane nobiscum« v Ljubljani.

Martin ZLOBKO je dobil dovoljenje za nadaljevanje študija za vzgojitelje za duhovništvo in posvečeno življenje na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu.

Blaž ZORKO, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Vrhnika.

Zdravko ŽAGAR, župnik župnije Komenda, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Ljubljana - Sv. Peter.

NADŠKOFIJA MARIBOR

Janko BABIČ je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Št. Ilj v Slovenskih goricah.

Ernest BERLOŽNIK, župnik sodelavec v pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal tej službi in ostaja duhovni pomočnik v župnijah te pastoralne zveze.


Mag. Franček BERTOLINI, župnik župnije Maribor - Sv. Rešnje telo in škofijski ekonom, je imenovan za soupravitelja župnij Maribor - Brezje, Maribor - Tezno in Sv. Miklavž ob Dravi.

Kristian BOŠAK, stalni diakon v župniji Maribor - Sv. Magdalena, je razrešen te službe in imenovan za stalnega diakona v župniji Maribor - Sv. Rešnje telo.

Vilibald BRGLEZ, župnik v Jarenini, je iz zdravstvenih razlogov razrešen župniške službe in je stopil v pokoj. Biva v Domu starejših Idila, Vukovski Dol 30, Jarenina.

P. Toni BRINJOVC OFMConv je imenovan za župnika moderatorja na Ptujski Gori ter za rektorja ptujskogorske bazilike.

Milan ČIVRE, stalni diakon v župniji Maribor - Sv. Križ, je imenovan za stalnega diakona tudi v župniji Sv. Peter pri Mariboru in za sodelavca Nadškofijske karitas pri skrbi za izredne delivce sv. obhajila.

Marko DREVENŠEK, župnik na Muti in soupravitelj župnij Pernice, Sv. Jernej nad Muto in Trbonje, je razrešen teh služb in imenovan za župnika sodelavca v župnijah pastoralne zveze Slovenj Gradec.

Marijan FESEL, župnik na Hajdini in dekan, je imenovan za soupravitelja župnije Št. Janž na Dravskem polju.

Klemen GARTNER, novomašnik, je imenovan za kaplana v Vikariatu bl. A. M. Slomška, za profesorja predmeta Vera in kultura na Škofijski gimnaziji AMS ter za duhovnega pomočnika v župniji Maribor - Pobrežje.

Feliks GOLOB SDB, duhovni pomočnik v župniji Maribor - Sv. Janez Bosko, je razrešen te službe in odhaja na novo službeno mesto v ljubljanski nadškofiji.

P. Danilo HOLC OFMConv, župnik na Ptujski Gori ter rektor ptujskogorske bazilike, je razrešen obeh omenjenih služb in bo prevzel službo znotraj minoritske province.

Rudolf KOŽELNIK, župnik v Št. Janžu na Dravskem polju, je razrešen župniške službe in je upokojen. Kot upokojeni župnik bo bival v župnišču v omenjeni župniji.

P. Janez KURBUS OFMConv je imenovan za duhovnega pomočnika na Ptujski Gori.

Tadej LEGNAR, dekan dekanije Radlje - Vuzenica, je imenovan za soupravitelja župnije Trbonje.

Primož LORBEK, upravitelj študentske župnije in kaplan na Hajdini, je imenovan za kaplana tudi v župniji Št. Janž na Dravskem polju.

P. Andrej MOHORČIČ OFMConv je imenovan za župnika sodelavca na Ptujski Gori.

Igor I. NOVAK, župnik v Št. Ilju v Slov. goricah in dekan, je razrešen souprave župnij Sv. Jakob v Slovenskih goricah, Sv. Jožef Delavec - Pesnica in Sv. Marjeta ob Pesnici; hkrati je razrešen službe vikarja namestnika v župniji Jarenina. Istočasno je imenovan za referenta za ekumenizem in za duhovnega voditelja Kolpingove zveze.

Janko STRAŠEK, stolni kanonik in župnik v Cirkovcah, je razrešen službe vikarja namestnika v župniji Št. Janž na Dravskem polju.

Jože POVH, župnik župnije Maribor - Tezno ter soupravitelj župnij Maribor - Brezje ter Sv. Miklavž ob Dravi in duhovni voditelj Kolpingove zveze, je razrešen vseh omenjenih pastoralnih obveznosti in odhaja na sobotno leto v samostan v Stični.

Simon POTNIK, župnik moderator v župnijah pastoralne zveze Slovenj Gradec, je imenovan za soupravitelja župnij Muta, Pernice in Sv. Jernej nad Muto.

P. Vladimir Rufin PREDIKAKA OFMConv je imenovan za sodelavca župnijskega upravitelja v župniji Sv. Vid pri Ptuju.

Marijan ROLA, župnik pri Sv. Benediktu v Slov. goricah in dekan, je razrešen souprave župnije Sv. Anton v Slovenskih goricah.

Damjan TIKVIČ, duhovni pomočnik v Makolah, Slovenski Bistrici in pri Sv. Venčeslu, je razrešen omenjenih služb in imenovan za župnijskega upravitelja pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah.

Sebastijan TIŠLER, kaplan v župnijah Maribor - Pobrežje in Maribor - Tezno, je razrešen kaplanske službe v župniji Maribor - Pobrežje.

Marko VERŠIČ, duhovni pomočnik v župnijah Sv. Jakob v Slovenskih goricah in Jarenina, je imenovan za župnika pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah in za soupravitelja župnij Jarenina, Sv. Marjeta ob Pesnici in Sv. Jožef Delavec - Pesnica.

P. Marjan VOGRIN OFMConv, gvardijan minoritskega samostana na Ptujski Gori, je razrešen službe na Ptujski Gori in odhaja v samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju.

ŠKOFIJA CELJE

Mag. Ernest BENKO OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika moderatorja župnije Olimje ter imenovan za župnika sodelavca v župniji Olimje.

Janez CERAR CM je s privoljenjem vizitatorja Misijonske družbe in v skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v župnijah Mozirje, Šmihel nad Mozirjem, Rečica ob Savinji in župniji Šmartno ob Dreti.

Vinko ČONČ je razrešen službe župnika sodelavca v združeni župniji Šoštanj, Zavodnje, Bele Vode ter imenovan za župnika moderatorja v župnijah Mozirje, Šmihel nad Mozirjem, Rečica ob Savinji in župniji Šmartno ob Dreti.

Drago FERENCEK OP, novomašnik, je na predlog provinciala Hrvatske dominikanske province imenovan za župnijskega vikarja v župniji Petrovče.

Martin GAŠPARIČ OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa imenovan za župnika moderatorja župnije Olimje.

Mihael HILD, stalni diakon, škofijski referent za Molitveno zvezo za duhovne poklice, je prejel pastoralni dekret za opravljanje diakonske službe na pastoralnem področju, ki je zaupano župniku Mateju Dečmanu.

Aleksander KOREN se je odpovedal službi župnika moderatorja v župnijah Mozirje, Šmihel nad Mozirjem, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Dreti ter bil imenovan za duhovnega pomočnika v združeni župniji Šoštanj, Zavodnje, Bele Vode ter v župniji Polzela.

Niko KRAJNC je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Podčetrtek in župniji Sv. Ema ter imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šentjur.

Matic LESJAK je razrešen službe župnijskega vikarja v župniji Velenje - sv. Martin in v župnijah v soupravi (10. 7.).

Vlado LESKOVAR, župnijski upravitelj župnije Bizeljsko in župnije Kapele, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Pišece ter imenovan za župnijskega upravitelja župnije Dobova.

Ivan ŠUMLJAK, župnik župnije Brežice, je bil imenovan za župnika upravitelja župnij Artiče, Pišece in Sromlje.

Boris TIBAUT je s privoljenjem svojega ordinarija imenovan za župnijskega upravitelja župnije Podčetrtek in župnije Sv. Ema.

Roman TRAVAR CM je na predlog vizitatorja Misijonske družbe lazaristov razrešen službe župnika župnij Artiče in Sromlje ter z njegovim privoljenjem nastopi leto eksklavstracije. Imenovan je za duhovnega pomočnika v župniji Velenje - sv. Martin in v župnijah v soupravi.

Matej UŽMAH CM je na predlog vizitatorja Misijonske družbe lazaristov razrešen službe župnika župnije Dobova in se vrača v redovno skupnost.

Jože VEHOVAR, nadžupnik nadžupnije Rogaška Slatina, je razrešen službe župnika upravitelja župnije Podčetrtek in župnije Sv. Ema.

ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

Aljaž BAŠA, kaplan stolne župnije sv. Nikolaja - Murska Sobota in župnije sv. Martina v Martjancih, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnij Marije Vnebovzete - Grad na Goričkem in sv. Jurija v Prekmurju. Pri tem pa ohranja službo voditelja Škofijskega odbora za mlade.

Dr. Andrej LAŽETA, kaplan župnije sv. Ladislava - Beltinci, je razrešen te službe, kakor tudi službe duhovnega asistenta v bolnišnici Murska Sobota, in imenovan za župnika župnij sv. Martina - Martjanci (1. 8.) in Gospodovega vnebohoda - Bogojina (1. 9.). V škofiji pa ostaja odgovoren za pastoralo duhovnih poklicev.

P. Andrej MOHORČIČ OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe kaplana župnije Marije Vnebovzete - Turnišče in odhaja v redovno skupnost.

Boris TIBAUT v dogovoru med soboškim in celjskim ordinarijem odhaja v celjsko škofijo.

Goran KUHAR, župnik stolne župnije sv. Nikolaja - Murska Sobota, je razrešen službe župnika župnije sv. Martina - Martjanci.

P. Janez KURBUS OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Marije Vnebovzete - Turnišče in odhaja v redovno skupnost.

Lojze KOZAR, župnik župnije Sv. Trojice - Odranci in generalni vikar škofije Murska Sobota, je za obdobje od 1. do 31. 8. imenovan za začasnega upravitelja župnije Marijinega vnebovzetja - Turnišče, 1. 9. je imenovan za duhovnega pomočnika v tej isti župniji. Pri tem ohranja obe dosedanji službi.

Marko MAGDIČ, župnijski upravitelj župnij Marije Vnebovzete - Grad na Goričkem in sv. Jurija v Prekmurju, je 1. 8. razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Marije Vnebovzete - Turnišče (1. 9.).

Dr. Matjaž MURŠIČ KLENAR, vojaški kaplan, je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji sv. Martina - Martjanci in imenovan za kaplana stolne župnije sv. Nikolaja - Murska Sobota.

Mag. Simon ŠTIHEC, župnik župnije sv. Jakoba - Dobrovnik in voditelj Škofijske pastoralne službe, je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Marijinega vnebovzetja - Turnišče, pri tem pa ohranja obe dosedanji službi (1. 9.).

Dr. Stanislav ZVER, župnik župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina, je na lastno željo razrešen te službe in bo po svojih močeh še naprej na razpolago za pastoralno pomoč v škofiji (1. 9.).

P. Toni BRINJOVC OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika župnije Marije Vnebovzete - Turnišče in odhaja v redovno skupnost.

ŠKOFIJA NOVO MESTO

Florijan BOŽNAR, duhovni pomočnik v župnijah Veliki Gaber in Sela pri Šumberku, je bil razrešen te službe in imenovan za hišnega duhovnika pri šolskih sestrah de Notre Dame v Novem mestu. Bival bo na naslovu Kapiteljska 1, Novo mesto.

Dr. Silvester FABIJAN, župnik stolne župnije Novo mesto, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Raka in soupravitelja župnije Studenec.

Matej GNIDOVEC, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Leskovec pri Krškem.

Štefan HOSTA je bil ob vrnitvi s študija v Rimu imenovan za župnika župnije Novo mesto - Šmihel.

Janez JESENOVEC, duhovni pomočnik v župniji Toplice, je bil razrešen te službe.

Peter KOKOTEC, generalni vikar škofije Novo mesto, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v stolni župniji Novo mesto.

Dušan KOŽUH, župnik župnije Toplice ter soupravitelj župnije Poljane - Dolenjske Toplice in župnik – soupravitelj župnije Soteska, se je odpovedal župnijam in odhaja v ljubljansko nadškofijo.

Franc LEVIČAR, duhovni pomočnik v župnijah Raka in Studenec, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šentjernej. Bival bo na dosedanjem naslovu Raka 29.

Msgr. mag. Igor LUZAR, hišni duhovnik pri šolskih sestrah de Notre Dame v Novem mestu, je bil razrešen te službe.

Klavdio PETERCA, župnik župnije Mokronog, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika stolne župnije Novo mesto.

Igor STEPAN, župnik župnije Novo mesto - Šmihel, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Toplice ter za soupravitelja župnij Poljane - Dolenjske Toplice in Soteska.

Miroslav VIRANT je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Toplice, Poljane - Dolenjske Toplice in Soteska. Bival bo na dosedanjem naslovu Dolenje Kamence 30, Novo mesto.

Janez ZDEŠAR, župnik župnije Velika Dolina, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Mokronog.

Ludvik ŽAGAR, župnik župnije Leskovec pri Krškem, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Velika Dolina.

Kupi v trgovini

Novo
Klic
Za mladino
24,90€
Nalaganje
Nazaj na vrh