Zapri
Iskanje

V letošnjem oktobru odpira vrata Fakulteta za poslovne vede

Za vas piše:
Tiskovni urad SŠK
Objava: 03. 02. 2010 / 11:00
Oznake: Cerkev, Družba
Čas branja: 3 minute
Nazadnje Posodobljeno: 30.01.2018 / 17:07
Ustavi predvajanje Ustavi predvajanje

V letošnjem oktobru odpira vrata Fakulteta za poslovne vede

Prva fakulteta nastajajoče slovenske katoliške univerze bo z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa pričela v študijskem letu 2010/2011
Fakulteta za poslovne vede (FPV), prva fakulteta nastajajoče slovenske katoliške univerze, bo v študijskem letu 2010/2011 začela z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa. Ustanovitelj FPV je Katoliški inštitut, ki ga je vzpostavila Slovenska škofovska konferenca. Dekanica fakultete bo zaslužna prof. dr. Slavka Kavčič, redna profesorica Univerze v Ljubljani s področja poslovnih ved in ekonomije.

Univerzitetni program Poslovne vede, ki ga razpisuje FPV, je vsebinsko zaokrožen dodiplomski bolonjski študijski program. Traja tri leta in je akreditiran je pred Svetom RS za visoko šolstvo. Po uspešno opravljenem šolanju diplomant pridobi javno veljavni naziv diplomirani ekonomist (UN)/diplomirana ekonomistka (UN). Študijski program podaja celovito znanje s področja poslovnih ved in ekonomije, vključno s temeljnimi načeli pravnega reda in veščin komuniciranja z javnostjo. Posebnost programa je aktivno vključevanje humanističnih vsebin s poudarkom na etiki in družbeni odgovornosti.

Bogato mednarodno sodelovanje FPV bo potekalo v okviru Mednarodne zveze katoliških univerz in drugih priznanih visokošolskih zavodov v Evropski zvezi, Ameriki, Aziji, Afriki in Avstraliji. Študentje bodo del študijskih obveznosti lahko opravljali v tujini. FPV je navezala stike zlasti z naslednjimi univerzami: Boston College, Georgetown University, Oxford University – Campion Hall in Blackfriars Hall, Katoliška univerza v Lyonu, Univerza v Navarri, poslovna šola IESE v Barceloni.

Kraj izvajanja dejavnosti FPV bo v središču Ljubljane, predvsem na Krekovem trgu 1 (v bližini tržnice) in na Ciril-Metodovem trgu 9 (nasproti stolnice sv. Nikolaja).

Pravni status študentov FPV bo v celoti enak statusu študentov, vpisanih na državne univerze. Študentje bodo lahko uporabljali bone za prehrano, napotnice za delo, zavarovanje, lahko bodo kandidirali za pridobitev prostih mest v študentskih domovih ter za dodelitev državnih in kadrovskih štipendij.

Šolnina za posamezni letnik študija bo znašala 2.400,00 €. Po uspešno končanem prvem letniku študija se bodo študentje lahko potegovali za posebne akademske ali poklicne štipendije, ki krijejo stroške študija in dejavno usmerjajo v razvoj kariere.

Univerzitetna knjižnica bo omogočala dostop do referenčne študijske literature za izvedbo študijskega programa in do elektronskih baz strokovnega gradiva. Kot centralna knjižnica in arhiv projekta Slovenska katoliška univerza že deluje knjižnica Studia slovenica, ki obsega okoli 60.000 enot gradiva in več kot 700 naslovov serijskih publikacij.

Zaposlitvene možnosti vodstvo fakultete ocenjuje kot visoke, saj bodo študentje ves čas izobraževanja v stiku z uglednimi podjetji in ustanovami. Zaposljivost so med drugim že potrdili: Gospodarska zbornica Slovenije, Abanka, Aerodrom Ljubljana, Hypo Alpe Adria Bank, Iskratel, Krka, Merkur, Mladinska knjiga založba in NLB.
FPV bo delovala kot ustvarjalna skupnost študentov in profesorjev, kjer bodo v ospredju osebni pristop, študij v manjših skupinah, odprtost za notranji dialog in izmenjavo idej s prakso in s širšo družbeno javnostjo.

Pogoj za vpis je opravljena matura ali poklicna matura z opravljenim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov. Z vsakim prijavljenim kandidatom bo vodstvo FPV opravilo informativni razgovor. Prijavnica za vpis je dostopna na spletni strani http://www.katoliski-institut.si.

Informativni dan za kandidate za študij in drugo zainteresirano javnost bo v petek, 12. februarja 2010, ob 10.00 in 15.00 ter v soboto, 13. februarja 2010, ob 10.00, na Krekovem trgu 1 v Ljubljani (v prostih galerije Družina).

Dodatne in informacije: Fakulteta za poslovne vede, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana (e-naslov: info@kat-inst.si, tel. 01/438–48–05, faks: 01/231–56–43, spletna stran: http://www.katoliski-institut.si.

Nalaganje
Nazaj na vrh