Zapri
Iskanje

Premestitve v Cerkvi na Slovenskem

Objava: 05. 08. 2010 / 06:55
Oznake: Cerkev, Družba
Čas branja: 20 minut
Nazadnje Posodobljeno: 30.01.2018 / 17:08
Ustavi predvajanje Ustavi predvajanje

Premestitve v Cerkvi na Slovenskem

Celjska škofija

Matej DEČMAN, doslej župnik župnije Dobova, je postal župnik v župniji Velenje - Bl. A. M. Slomšek.
Martin DOLAMIČ, župnijski upravitelj župnije Velenje - Bl. A. M. Slomšek, odhaja v škofijo Murska Sobota.
Dr. Karel GRŽAN, duhovni pomočnik na Sladki Gori, se je iz zdravstvenih razlogov umaknil v samoto nad Lučami.
Boštjan JAMNIK SDB, doslej kaplan v Sevnici, je nastavljen za kaplana v župnijo Celje - Bl. A. M. Slomšek.
Amadej JAZBEC, doslej član Misijonske družbe, je dobil dovoljenje za ekskardinacijo iz družbe, inkardiniral se je v celjsko škofijo ter bo kot župnik prevzel župnijo Trbovlje - Sv. Martin.
Janez KRAŠOVEC, doslej nadžupnik v Rogaški Slatini, je nastavljen za duhovnega pomočnika v župniji Šentjanž na Vinski gori.
Tadej LINASI, doslej kaplan v župniji Šoštanj, je postal župnik župnije Šmarje pri Jelšah in soupravitelj župnije Sladka Gora.
Marko MAGDIČ, župnijski upravitelj župnije Razbor pod Lisco in soupravitelj župnije Jurklošter, je bil razrešen obeh služb in je postal župnik župnije Koprivnica ter soupravitelj župnije Senovo.

Janez NANUT, župnik župnije Senovo, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in ostaja tam v pokoju.
Ivan ŠELIH, doslej župnijski upravitelj župnije Trbovlje - Sv. Martin, je postal župnijski upravitelj župnije Dobova.
Jože ŠPES, župnik župnije Brestanica in dekan dekanije Videm ob Savi, je bil razrešen souprave župnije Koprivnica.
Rudi TISEL SDB, doslej kaplan v župniji Celje - Bl. A. M. Slomšek, odhaja v ljubljansko nadškofijo.
Grega VALIČ SDB, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Sevnica. Salezijanci iz Sevnice so sprejeli v začasno soupravo župnijo Razbor pod Lisco.
Jože VEHOVAR, župnik župnije Ljutomer, se vrača v celjsko škofijo in bo postal nadžupnik v Rogaški Slatini.
Jože VENGUST, župnik župnije Planina pri Sevnici in soupravitelj župnije Sv. Vid pri Planini, je sprejel v soupravo tudi župnijo Jurklošter.
Marko VERŠIČ, župnijski upravitelj župnije Šmarje pri Jelšah in soupravitelj župnije Sladka Gora, se je odpovedal obema župnijama in odhaja v mariborsko nadškofijo.
Janez ZUPANC, upokojeni duhovnik v Petrovčah, je nastavljen za duhovnega pomočnika v Šmarju pri Jelšah in na Sladki Gori.


Koprska škofija

Dominik BIZJAK je bil razrešen službe župnika v župniji Sečovlje in službe župnijskega upravitelja župnije Korte in imenovan za župnika v župniji Vojščica in župnijskega upravitelja v župnijah Kostanjevica na Krasu, Temnica in Brestovica.
Boris ČOBANOV je bil razrešen službe župnijskega upravitelja v župnijah Šebrelje, Jagršče in Otalež in imenovan za župnijskega upravitelja župnij Koštabona in Krkavče.
Primož ERJAVEC je bil razrešen službe župnijskega kaplana v župniji Tolmin in Kamno in poslan na študij katehetike v Rim.
Stanko FAJDIGA je bil razrešen službe vodje Dijaškega doma v Vipavi in duhovnega pomočnika v župnijah Ajdovščina in Stomaž in imenovan za župnika župnije Sečovlje in župnijskega upravitelja župnije Korte.

Boštjan FEGIC,­ novomašnik, je imenovan za župnijskega kaplana v župnijah Cerkno, Novaki, Otalež, Šebrelje in Jagršče.
P. Bernard GOLIČNIK OFM je bil razrešen službe rektorja svetogorske bazilike in službe župnijskega kaplana na ozemlju župnije Solkan. Odhaja v mariborsko nadškofijo.
Jože JAKOPIČ je bil razrešen služb dekana dekanije Idrija-Cerkno, župnika župnije Cerkno in župnijskega upravitelja župnije Novaki in imenovan za župnika v župniji Sočerga in za župnijskega upravitelja v župnijah Kubed, Movraž, Pregara, Gradin in vikariata Topolovec.
Rafko KLEMENČIČ je imenovan za župnika župnije Kamnje in župnijskega upravitelja župnije Črniče.
P. Bogdan KNAVS OFM je imenovan za rektorja svetogorske bazilike in za župnijskega kaplana na ozemlju župnije Solkan.
Rafael LESKOVEC je bil razrešen službe župnika v župniji Vojščica in službe župnijskega upravitelja v župnijah Kostanjevica, Temnica in Brestovica in imenovan za župnika v župniji Branik in za župnijskega upravitelja v župniji Brje.

P. Boris MARKEŽ OFM je imenovan za župnijskega kaplana v župniji Strunjan. Bival bo v samostanu sv. Ane v Kopru.
Marko RIJAVEC je bil razrešen službe župnijskega kaplana v župnijah Idrija, Gore in Vojsko in imenovan za duhovnega voditelja v Dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi in v Malem semenišču v Vipavi.
Mons. Gašper RUDOLF je bil razrešen službe župnijskega upravitelja v župniji Nova Gorica - Kristus Odrešenik in imenovan za duhovnega pomočnika prav tam.
Aleš RUPNIK je bil razrešen službe župnika v župniji Šempas in službe župnijskega upravitelja župnije Osek in imenovan za župnika župnije Nova Gorica - Kristus Odrešenik.
Niko RUPNIK je bil razrešen službe župnika v župniji Sočerga in službe župnijskega upravitelja v župnijah Kubed, Movraž, Pregara, Gradin in vikariata Topolovec in imenovan za začasnega župnijskega upravitelja v župnijah Kojsko, Cerovo, Podsabotin in podružnice Vrhovlje v šmartenski župniji. Bival bo v župnišču v Biljani.
Marko SABOTIČ, novomašnik, je imenovan za župnijskega kaplana v župnijah Idrija, Gore in Vojsko.
Miroslav SIMONČIČ SDB je bil imenovan za župnika župnije Ankaran.
Alojz SUBAN je razrešen službe dekana v dekaniji Dekani ter službe župnika v župniji Koštabona in župnijskega upravitelja župnije Krkavče in imenovan za župnika župnije Deskle in župnijskega upravitelja župnije Gorenje Polje.

Jožko TOMAŽIČ je bil razrešen službe župnika župnije Kamnje in službe župnijskega upravitelja župnije Črniče in imenovan za župnika v župniji Šempas in župnijskega upravitelja v župniji Osek.
Mag. Boštjan TOPLIKAR je bil razrešen službe župnijskega upravitelja v župnijah Branik in Brje in poslan na študij filozofije.
Jakob TRČEK SDB je bil razrešen službe župnika v župniji Ankaran in odhaja v nadškofijo Maribor.
Mag. Bogdan VIDMAR, župnik v Podragi, je bil razrešen službe duhovnega voditelja v Dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi in v Malem semenišču v Vipavi.
Andrej VONČINA, novomašnik, je imenovan za župnijskega kaplana v župnijah Tolmin in Kamno.
Zoran ZORNIK je bil razrešen službe župnika v župniji Deskle in župnijskega upravitelja v župniji Gorenje Polje in imenovan za župnika v župniji Cerkno in župnijskega upravitelja v župnijah Novaki, Otalež, Šebrelje in Jagršče.

Ljubljanska nadškofija

Msgr. dr. Janez AMBROŽIČ, župnik župnije Bled, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Kranjska Gora in soupravitelja župnije Rateče - Planica.
Dr. Marko BENEDIK, upravitelj župnije Kranjska Gora in soupravitelj župnije Rateče - Planica, je bil ob izteku teh služb imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Radovljica.
Peter BREGAR, kaplan v župniji Žiri, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Domžale.
P. Ivan BRESCIANI DJ je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Dravlje.
P. Anton BRINJOVC OFMConv, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Sostro.

Janez CELAR, stolni kanonik, je bil vnovič imenovan za člana nadškofijske gospodarske uprave.
Mag. Gregor CELESTINA se je vrnil s študija v Rimu in bil imenovan za kaplana v Jegličevem dijaškem domu, učitelja verskega pouka na Škofijski klasični gimnaziji in spirituala v malem semenišču v Zavodu sv. Stanislava.
P. mag. Marjan ČUK OFM, upravitelj župnije Ljubljana - Bežigrad, je bil razrešen te službe in bo prevzel provincialno službo.
Jože DOLENC je bil ob izteku dvoletnega bolniškega dopusta imenovan za upravitelja župnije Leskovica.
Anton FAJDIGA, duhovni pomočnik v župnijah Trata - Gorenja vas in Leskovica, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Leskovica.
Mag. Janez FERKOLJ, kaplan v župniji Kranj, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Bled.

P. Janez FERLEŽ OFMConv, kaplan v župniji Sostro, je bil razrešen te službe in odhaja v mariborsko nadškofijo.
Jure FERLEŽ, kaplan v župniji Ribnica, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Radeče.
P. Janko GAŠPARIČ OFMConv je bil imenovan za župnika župnije Prežganje in soupravitelja župnije Javor.
P. Martin GAŠPARIČ OFMConv, župnik župnije Sostro, je bil razrešen te službe in odhaja v mariborsko nadškofijo.
Dr. France GORJUP, častni kanonik in župnik župnije Ljubljana - Barje, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji. Bival bo v kapiteljskem stanovanju v Ljubljani ter pastoralno pomagal v stolnici in opravljal dolžnosti na Metropolitanskem cerkvenem sodišču.
Andrzej Maksymilian GOSEK, duhovni pomočnik v župniji Dolnji Logatec, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Ljubljana - Kašelj/Zalog.

Mons. Jože HAUPTMAN, hišni duhovnik v samostanu Sester sv. Križa na Mali Loki, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Kranjska Gora. Bival bo v starem župnišču v Begunjah na Gorenjskem.
P. Tomaž HOČEVAR OFM, kaplan v župniji Ljubljana - Marijino oznanjenje, je bil razrešen te službe in odhaja v mariborsko nadškofijo.
P. Zdravko JAKOP OFM, župnik župnije Ljubljana - Šiška, je bil razrešen te službe in odhaja v koprsko škofijo.
Igor JEREB, župnik župnije Žiri in župnik - soupravitelj župnije Vrh - Sv. Trije Kralji, se je odpovedal župniji Vrh - Sv. Trije Kralji.
Pavletu JUHANTU je bil ob izteku sobotnega leta dodeljen bolniški dopust. Še naprej bo bival v župnišču na Breznici in pastoralno pomagal v tamkajšnji župniji.
Slavko KALAN, župnik župnije Radeče, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Velesovo. Hkrati bo pomagal v župniji Cerklje na Gorenjskem, zlasti pri pastorali mladine.

Mons. Jože KASTELIC, župnik župnije Ivančna Gorica, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji. Bival bo na svojem domu v Stični in po svojih močeh pastoralno pomagal v okoliških župnijah.
P. Bogdan KNAVS OFM, kaplan v župniji Ljubljana - Šiška, je bil razrešen te službe in odhaja v koprsko škofijo.
P. Marjan KOKALJ DJ, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Dravlje.
P. Gregor KOS OFM, kaplan v župniji Ljubljana - Bežigrad, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja iste župnije.
Prelat dr. Borut KOŠIR, stolni kanonik, je bil vnovič imenovan za voditelja Duhovniškega sklada in socialnega zavarovanja duhovnikov.
Gregor KUNEJ, voditelj Škofijskega odbora za mladino in kaplan v Študentskem domu Janeza F. Gnidovca v Zavodu sv. Stanislava, je bil razrešen službe kaplana. Bival bo v stolnem župnišču.

P. Jernej KURINČIČ OFM, kaplan v župniji Ljubljana - Šiška, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Bežigrad.
Mag. Gregor LAVRINEC, kaplan in učitelj verskega pouka na Škofijski klasični gimnaziji ter spiritual v malem semenišču v Zavodu sv. Stanislava, je bil razrešen teh služb in dobil dovoljenje za doktorski študij v Rimu.
Klemen LOBODA, župnik župnije Lipoglav, je bil imenovan za soupravitelja župnije Polica.
Anton MARINKO je bil inkardiniran v ljubljansko nadškofijo in mu je dodeljeno sobotno leto.
Dr. Franc MARŠIČ SDB je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana - Kodeljevo.
Dr. Stanislav MATIČIČ je bil ob izteku sobotnih let imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana - Črnuče.

Peter MIROSLAVIČ, župnik župnije Velesovo, se je odpovedal župniji in bil ekskardiniran iz ljubljanske nadškofije za prehod v novomeško škofijo.
Jože MRVAR ml., župnik župnije Polica, se je odpovedal župniji in bil ekskardiniran iz ljubljanske nadškofije za prehod v novomeško škofijo.
P. Ambrož MUŠIČ OFM je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Marijino oznanjenje.
Peter NASTRAN, kaplan v župniji Ljubljana - Črnuče, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Kranj.
Marko PAJK, župnik župnije Vače, se je odpovedal župniji in bil imenovan za hišnega duhovnika v samostanu Sester sv. Križa na Mali Loki. Hkrati bo pastoralno pomagal v Domu upokojencev Domžale.
P. Janez PAPA OFM je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana - Šiška.
P. dr. Viktor PAPEŽ OFM je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Bežigrad.
Mag. Matej PAVLIČ, nadškofijski tajnik in duhovni pomočnik v župniji Ivančna Gorica, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika.
Dr. Marijan PEKLAJ, hišni duhovnik v samostanu Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja v Repnjah, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Stara Loka.

Anton PERČIČ, župnik župnije Ljubljana - Kašelj/Zalog, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Ljubljana - Ježica.
P. Andrej POLLAK OFM, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Šiška.
P. Jože PETEK OFMConv, župnik župnije Prežganje in župnik - soupravitelj župnije Javor, je bil razrešen teh služb in odhaja v mariborsko nadškofijo. Boštjan PREVC, kaplan v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Škofja Loka.
Miroslav SIMONČIČ SDB, župnik župnije Ljubljana - Kodeljevo, je bil razrešen te službe in odhaja v koprsko škofijo.
Tine SKOK, kaplan v župniji Škofja Loka, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Grosuplje.
Prelat Anton SLABE, stolni kanonik, je bil vnovič imenovan za generalnega vikarja ljubljanske nadškofije.
Edi STROUHAL, kaplan v župniji Ljubljana - Šentvid ter kaplan in učitelj verskega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Ljubljana - Barje. Hkrati bo še naprej opravljal službo duhovnega pomočnika za pastoralo gluhih in naglušnih v ljubljanski nadškofiji.

Mag. Klemen SVETELJ, škofijski asistent za študente in duhovni pomočnik v stolni župniji Ljubljana - Sv. Nikolaj, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za kaplana v Študentskem domu Janeza F. Gnidovca v Zavodu sv. Stanislava.
P. dr. Andrej ŠEGULA OFMConv je bil imenovan za župnika župnije Sostro.
Janez ŠKET, župnik župnije Grosuplje in soupravitelj župnije Kopanj, je bil razrešen službe soupravitelja.
Franc ŠUŠTAR, župnik župnije Trata - Gorenja vas in župnik - soupravitelj župnije Leskovica, se je odpovedal župniji Leskovica.
Erik ŠVIGELJ, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ribnica.
Ivan TRNOVEC je bil inkardiniran v ljubljansko nadškofijo in imenovan za župnika župnije Vače.
Srečko TURK, duhovni pomočnik v župniji Zagorje ob Savi, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Vrh - Sv. Trije Kralji in duhovnega pomočnika v župniji Žiri. Bival bo v župnišču v Žireh.

Jurij ZADNIK, župnik župnije Ljubljana - Ježica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Ivančna Gorica.
Mons. Peter ZAKRAJŠEK, stolni kanonik, je bil vnovič imenovan za ekonoma ljubljanske nadškofije oziroma ravnatelja nadškofijske gospodarske uprave.
Janez ZALETEL ml. je bil ob izteku sobotnih let imenovan za upravitelja župnije Kopanj.
Martin ZLOBKO, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Osnovni šoli Alojzija Šuštarja ter učitelja verskega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja in Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava. Hkrati je bil dodeljen v pastoralno pomoč župniji Ljubljana - Šentvid.
Drago ŽUMER, duhovni pomočnik v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Dolnji Logatec.
P. Miran ŽVANUT DJ, kaplan v župniji Ljubljana - Dravlje, je bil razrešen te službe in odhaja na podiplomski študij v ZDA.


Mariborska nadškofija

P. Lavrencij ANŽEL OFM, župnik župnije Maribor - Sv. Marija, je razrešen župniške službe v omenjeni župniji in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
Cristian BALINT OFMConv je razrešen kaplanske službe v župniji Sv. Vid pri Ptuju in odhaja službovat v Romunsko minoritsko provinco.
Franček BERTOLINI DJ, prefekt v Slomškovem dijaškem semenišču in duhovni pomočnik na Prevaljah je razrešen obeh omenjnih služb in imenovan za upravitelja župnije Maribor - Sv. Rešnje Telo.
Jani DRUŽOVEC, duhovni asistent na Zavodu A. M. Slomška, je imenovan za duhovnega pomočnika v Hočah.
Robert EMERŠIČ, kaplan v župniji Ravne na Koroškem, je razrešen kaplanske službe in imenovan za upravitelja župnije Rače.
P. Andrej FEGUŠ OFMConv do sedaj kaplan v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij, je imenovan za nadžupnika prav tam.
P. Janez FERLEŽ OFM Conv., je imenovan za župnika sodelavca v župniji Sv. Vid pri Ptuju.

P. Janko GAŠPARIČ OFMConv župnik moderator v župniji Sv. Trojice v Halozah je razrešen omenjene službe.
P. Martin GAŠPARIČ OFMConv je imenovan za župnika pri Sv. Trojici v Halozah – Podlehnik.
P. Bernard GOLIČNIK OFM je imenovan za župnika pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah.
Jože GOLIČNIK, stolni kanonik, je razrešen službe upravitelja župnij Sv. Ožbalt ob Dravi in Kapla.
P. Tomaž HOČEVAR OFM, do sedaj kaplan v župniji Ljubljana - Marijino oznanjenje, je imenovan za upravitelja župnije Maribor - Sv. Marija.
P. Janez KMETEC OFM Conv, župnik moderator župnije Ptuj - Sv. Peter in Pavel, je iz zdravstvenih razlogov razrešen te službe in službe prodekana za ptujsko dekanijo.

P. Pepi LEBREHT OFM, kaplan v župniji Sv. Trojica v Slovenskih goricah, je razrešen omenjene službe in bo prevzel službo v okviru frančiškanske province.
Janez LESNIKA, stolni kanonik, je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Maribor - Tezno.
P. Tomaž MAJCEN OFMConv je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Sv. Vid pri Ptuju in je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ptuj - Sv. Peter in Pavel.
Damjan MLINARIČ, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Sv. Lenart v Slovenskih goricah.
Jože MOTALN, kaplan pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za upravitelja župnij Sv. Ožbalt ob Dravi in Kapla na Kozjaku.

Igor Ignacij NOVAK je razrešen službe začasnega soupravitelja Stolne župnije sv. Janeza Krstnika v Mariboru.
P. Janez PAPA OFM, kaplan v župniji Maribor - Sv. Marija, je bil razrešen te službe in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
P. Matej PAPEŽ OFM, župnik župnije Sv. Trojica v Slovenskih goricah, je razrešen župniške službe in ostaja kot kaplan v isti župniji.
P. Jože PETEK OFMConv je imenovan za župnika sodelavca v župniji Sv. Vid pri Ptuju.
P. Mirko PIHLER OFMConv, nadžupnik župnije sv. Jurija na Ptuju, je razrešen službe v omenjeni nadžupniji in imenovan za župnika moderatorja v župniji Ptuj - Sv. Peter in Pavel.
Rafo PINOSA SDB, župnik župnije Maribor -Sv. Janez Bosko, je razrešen župniške službe in ostaja v isti župniji kot duhovni pomočnik.
Mirko RUŽIČ, župnik v Račah, se je odpovedal župniji in stopil v pokoj.
P. Slavko STERMŠEK OFMConv, župnik sodelavec v župniji sv. Vid pri Ptuju, je razrešen te službe in odhaja v koprsko škofijo.
P. Janez ŠAMPERL OFMConv, duhovni pomočnik na Ptujski Gori, je imenovan za župnika sodelavca na Ptujski Gori in hkrati za rektorja ptujskogorske bazilike.

Anton ŠTEKL, izseljeniški duhovnik, je razrešen službe izseljeniškega duhovnika na Dunaju in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Maribor - Tezno.
Jakob TRČEK SDB, do sedaj župnik v Ankaranu, je imenovan za župnika župnije Maribor - Sv. Janez Bosko.
Branko UMEK, duhovni pomočnik v Hočah, je razrešen omenjene službe in odhaja službovat kot izseljeniški duhovnik na Dunaj.
Sebastijan VALENTAN, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Ravne na Koroškem.
Marko VERŠIČ je v smislu imenovanja prevzel službo župnika stolne župnije sv. Janeza Krstnika v Mariboru.
Miloš ZARECKY, kaplan v Ormožu, je razrešen omenjene službe in je prevzel novo pastoralno službo na Slovaškem.
Anton ŽERDIN, župnik župnije Maribor - Sv. Rešnje telo in č. dekan, se je odpovedal župniji in stopil v pokoj. Kot upokojeni župnik bo stanoval v tamkajšnjem župnišču.


Murskosoboška škofija

Dr. Karel BEDERNJAK, voditelj Pastoralne službe škofije Murska Sobota, je bil razrešen te službe in obenem službe duhovnega pomočnika stolne župnije Murska Sobota ter bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Črenšovci.
Alojz BENKOVIČ, župnik v župniji Beltinci, je bil imenovan za vršilca dolžnosti škofijskega ekonoma z bivanjem v Beltincih.
Martin DOLAMIČ-KONRAD, župnijski upravitelj v župniji Velenje - Bl. A. M. Slomšek, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Lendava.
Benedikt Dejan EMBERŠIČ, župnijski upravitelj v župniji Velika Polana in duhovni pomočnik v župniji Turnišče, je bil razrešen obeh služb in odhaja v frančiškansko redovno skupnost.
Štefan GRABAR, župnik župnije Črenšovci, se je zaradi bolezni odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Turnišče.
Franc KODILA, upokojeni župnik župnije Velika Polana, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Beltinci in bo bival v Domu starejših Janka Škrabana v Beltincih.
Ivan KRAJNC, župnik stolne župnije Murska Sobota, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Črenšovci.
Ivan KRANJEC, župnik župnije Kuzma, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Cankova.
Štefan KUHAR, duhovni pomočnik v župniji Cankova, je bil razrešen te službe in bil imenovan za župnijskega upravitelja v župniji Kuzma.
Goran MERICA, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Gornja Radgona

Marjan PUČKO, kaplan v župniji Beltinci, je bil razrešen te službe in bil imenovan za kaplana v stolni župniji Murska Sobota.
Luka RAJF, kaplan v župniji Gornja Radgona, je bil razrešen te službe in bil imenovan za kaplana v župniji Beltinci.
Mons. Franc REŽONJA, generalni vikar škofije Murska Sobota, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Lendava, obenem ostaja na škofiji kot generalni vikar.
Simon SLANA, kaplan v župniji Črenšovci, je bil razrešen te službe in bil imenovan za župnijskega upravitelja v župniji Velika Polana. Obenem je bil imenovan za ravnatelja Škofijske Karitas Murska Sobota.
Tomislav ŠANTAK, župnik župnije Lendava, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika stolne župnije Murska Sobota.
Gregor ŠEMRL, kaplan stolne župnije Murska Sobota, je bil razrešen te službe in bil imenovan za kaplana v župniji Ljutomer.
Jože VEHOVAR, župnik župnije Ljutomer, se je odpovedal župniji in odhaja v celjsko škofijo.
Dr. Franc ZOREC, župnik župnije Bakovci, je bil imenovan za voditelja Pastoralne službe škofije Murska Sobota z bivanjem v Bakovcih.
Andrej ZRIM, župnik župnije Cankova, se je odpovedal župniji in bil razrešen službe škofijskega ekonoma ter bil imenovan za župnika župnije Ljutomer.

Novomeška škofija

Alojzij BRCE, župnik v župniji Podzemelj, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Brusnice.
Janez JEROMEN, kaplan v Toplicah, je bil imenovan tudi za voditelja škofijskega odbora za mladino.
Gregor KUNEJ, voditelj Škofijskega odbora za mladino (ŠOM) v novomeški škofiji, je bil razrešen te službe.
Anton MARINKO, župnik v župniji Prečna, se je odpovedal župniji in bil ekskardiniran iz novomeške škofije za prehod v ljubljansko nadškofijo.
Peter MIROSLAVIČ, župnik v župniji Velesovo, je bil inkardiniran v novomeško škofijo in imenovan za župnika župnije Podzemelj.
Jože MRVAR, župnik v župniji Polica, je bil inkardiniran v novomeško škofijo in imenovan za župnika župnije Prečna.
P. Ambrož MUŠIČ OFM, kaplan v župniji Novo mesto - Sv. Lenart, je bil razrešen te službe in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
Ivan TRNOVEC, župnik v župniji Brusnice, se je odpovedal župniji in bil ekskardiniran iz novomeške škofije za prehod v ljubljansko nadškofijo.

Podprite Družino!

Članek, ki ga brez omejitev berete, za vas posebej ustvarja uredništvo spletnega medija Družina.

Medtem ko so članki tednika Družina, prilog in revij tudi v digitalni obliki dostopni samo naročnikom, želimo, da bi bile naše dnevne novice o družbi in Cerkvi še naprej brezplačne in prosto dostopne vsem na spletu.

Zato vas prosimo, da nas podprete z darom v sklad za razvoj.

Tako boste bistveno pripomogli, da se bo glas slovenskih katoličanov slišal tudi na spletu in preko družabnih omrežij.

Družina d.o.o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana
SI56 02014-0015204714, odprt pri NLB

Sklic: 00  76805Hvala že v naprej za vaš prispevek!

Uredništvo spletnega medija Družina 

Preberi tudi

Kupi v trgovini

Novo
Drugi priročniki
1,50€ Poglej izdelek: Življenjske težave
Nalaganje
Nazaj na vrh